Przepusty kablowe

Przepust kabla zasilającego
M10x1i - M10x1


(Na zdjęciu razem ze ślizgaczem linkowym typ 15 M10x6A ser.no.:193.000.155)

Ser.no.:029.002.964

Łącznik uzupełniający
do przepustu kabla zasilającego
M10x1i - M10x1

(Na zdjęciu ze slizgaczem linkowym typ 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.002.967

Przepust kabla zasilającego
M10x1i - M13x1


(Na zdjęciu ze slizgaczem linkowym typ 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.002.960

Łącznik uzupełniający
do przepustu kabla zasilającego
M10x1i - M13x1

(Na zdjęciu razem ze ślizgaczem linkowym typ 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.002.958

Przepust kabla zasilającego
M13x1i - M16x1


(Na zdjęciu razem ze ślizgaczem linkowym typ 20 M13x10A ser.no.: 193.000.100)

Ser.no.:029.002.950

Łącznik uzupełniający
do przepustu kabla zasilającego
M13x1i - M16x1

(Na zdjęciu ze slizgaczem linkowym typ 20 M13x10A ser.no.: 193.000.100)

Ser.no.:029.002.973

Przepust kabla zasilającego
ZW M10x1i - M10x1


(Na zdjęciu razem ze ślizgaczem linkowym typ 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.003.497

Łącznik uzupełniający
do przepustu kabla zasilającego
ZW M10x1i - M10x1

(Na zdjęciu ze slizgaczem linkowym typ 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.002.968

Przepust kabla zasilającego
ZW M10x1i - M13x1


(Na zdjęciu ze slizgaczem linkowym type 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.002.962

Łącznik uzupełniający
do przepustu kabla zasilającego
ZW M10x1i - M13x1

(Na zdjęciu ze slizgaczem linkowym type 15 M10x6A ser.no.: 193.000.155)

Ser.no.:029.002.969